ПослугиВиконання служби замовника

 • Здійснення функцій технічного нагляду в ході виконання робіт, а саме:

      -  контроль за дотриманням графіку виконання робіт;

      -  контроль за виконанням робіт відповідно до проектної документації;

      -  перевірка обсягів та якості виконаних робіт;

      -  вхідний контроль якості матеріалів, перевірка наявності сертифікатів та паспортів;

      -  перевірка та прийом від підрядників виконавчої-технічної документації на виконані обсяги робіт;

 • проведення спільних нарад з технічних, організаційних та економічних питань;
 • контроль за дотриманням підрядними організаціями вимог законодавства з організації будівництва (ведення необхідних журналів виконання робіт, складання та дотримання планів виконання робіт, дотримання законодавства з охорони праці, дотримання норм з охорони навколишнього середовища та інші);
 • контроль за виконанням функцій авторського нагляду;
 • контроль за внесенням змін до проектної документації;
 • інформування Інвестора щодо стану виконання робіт та необхідних заходах для своєчасного введення об’єкту в експлуатацію;
 • здійснення документообігу з генеральним підрядником по всім питанням,пов’язаним з ходом виконання робіт;
 • аналіз існуючої проектно-кошторисної документації на предмет відповідності діючим;
 • аналіз існуючих технічних умов та отримання нових у разі необхідності;
 • підготовка технічного завдання на коригування проектно-кошторисної документації;
 • перевірка та прийом від проектувальника відкоригованої проектної документації;
 • перевірка дефектних актів та кошторисів, наданих підрядними організаціями;
 • підготовка комплекту документів для отримання необхідних дозвільних документів для виконання робіт та вводу об’єкту в експлуатацію;
 • організація та контроль за проведенням індивідуальних та комплексних випробувань обладнання та інженерних мереж; забезпечення проведення необхідних аналізів та перевірок, необхідних для здачі об’єкту в експлуатацію;
 • отримання необхідних документів для підтвердження виконання технічних умов;
 • перевірка та комплектація виконавчої-технічної документації для подальшої здачі об’єкту в експлуатації та передачі експлуатуючій організації;
 • отримання технічного паспорту будівлі;
 • участь при проведенні перевірок органами державного нагляду та архітектурно- будівельного контролю.