ПослугиТехнічний нагляд

Проведення перевірки:

 • наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під  час  будівництва  об'єкта,  -   технічного паспорта,  сертифіката, документів,  що  відображають  результати лабораторних випробувань, тощо;
 • відповідності виконаних будівельно-монтажних  робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
 • відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
 • виконання підрядником вказівок  і   приписів,   виданих   за результатами  технічного  нагляду,  державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
 • разом з підрядником огляд та оцінка результатів виконаних  робіт, у тому числі прихованих, і  конструктивних елементів;
 • відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
 • оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;

Участь у проведенні перевірки:

 • робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам;
 • органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю.

Виконання інших функцій, пов'язаних з технічним наглядом та функціями замовника на відповідному об'єкті.

Служба технічного нагляду має право вимагати у підрядника:

 • звіт про виконання робіт  відповідно  до  проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання  вимог  нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
 • зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
 • проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
 • зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;
 • будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії;
 • у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та  відмови  підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику)  і  відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.